Năm 2018 trường Đại học Kinh tế quốc dân có nhiều điểm thay đổi. Nhà trường sẽ kết hợp phương thức tuyển sinh theo hướng tuyển sinh một năm tuyển 2 đợt.

Trong thời gian từ 2018-2020 lãnh đạo trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết về cơ bản sẽ giữ ổn định phương thức tuyển sinh như năm 2017. Năm nay có điều chỉnh một số điều để phù hợp với quy định của Bộ GD&ĐT.

Về phương thức tuyển sinh, có 2 phương thức, cụ thể:

+ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển kết hợp.

+ Xét tuyển theo ngành và theo các chương trình đào tạo đặc thù.

Trường giữ ổn định các tổ hợp xét tuyển (A00, A01, B00, D01, D07), hàng năm điều chỉnh thêm các tổ hợp mới (có môn Toán và tiếng Anh) hoặc hủy các tổ hợp ít thí sinh đăng ký.

Đại học kinh tế quốc dân tuyển sinh năm 2018

Nhà trường sẽ nghiên cứu xây dựng phương án tuyển sinh độc lập từ năm 2019. Mục tiêu hoàn thiện đề án này vào năm 2021..Nghiên cứu đào tạo theo ngành cấp IV, xây dựng Chương trình đào tạo ngành định hướng chuyên sâu và hội nhập quốc tế để sinh viên tự chọn. Chuyển dịch cơ cấu đào tạo theo hướng tăng dần tỷ trọng các chương trình tiên tiến, chất lượng cao, chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

Từ năm 2021: Sẽ tuyển sinh 2 kỳ/năm

Phù hợp với lộ trình đổi mới phương thức thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân từ năm 2021 định hướng xây dựng Đề án tuyển sinh kết hợp. Với mục đích đa dạng hóa phương thức tuyển sinh, thời gian tuyển, cụ thể: Tuyển sinh kết hợp đa phương thức với cơ cấu chỉ tiêu phù hợp và linh hoạt. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPTQG và kết quả thi của các Trung tâm khảo thí quốc gia, kết quả thi của nhóm tuyển sinh chung (nếu có). Xét tuyển kết hợp tương tự hiện nay có cập nhật, bổ sung và hoàn thiện phù hợp với thực tiễn. Tổ chức kỳ thi tuyển riêng theo dạng bài thi đánh giá năng lực tương tự SAT

Thực hiện 02 kỳ tuyển sinh/năm: kỳ mùa Thu và kỳ mùa Xuân.

Dự kiến phương án tuyển sinh năm 2018

Trường thực hiện theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối tượng xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Đổi mới trong kỳ thi tuyển sinh năm 2018

Phương thức tuyển sinh:

Đối với trường xét tuyển theo ngành và theo chương trình đào tạo đặc thù thì sẽ không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển.Ngoài ra đối với diện xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Nhà Trường xét từ cao xuống thấp, không phân biệt thứ tự nguyện vọng. Đối với diện xét tuyển kết hợp, trường xét theo hồ sơ dự tuyển.

Trường hợp các thí sinh đăng ký xét tuyển liên thông từ hệ cao đẳng lên đại học. Điểm không được liệt dưới 3 điểm so với cùng đối tượng và khu vực tuyển sinh tương ứng. Đồng thời đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Năm 2019: Trường đào tạo theo ngành.

Thí sinh trúng tuyển vào trường ĐH Kinh tế quốc dân sẽ học theo chương trình đào tạo của ngành trúng tuyển từ năm 2019.

Đối với tuyển sinh các lớp chương trình tiên tiến, chất lượng cao, trường sẽ tuyển chọn sau khi sinh viên nhập học, tất cả sinh viên sau khi nhập học đều được tham gia thi tuyển vào chương trình Chất lượng cao, với chương trình Tiên tiến chỉ các sinh viên đạt điểm trúng tuyển 3 môn xét tuyển (hệ số 1) bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển của ngành thấp nhất (tính hệ số 1) của trường được tham gia tuyển sinh.

Facebook Comments Box
5/5 - (1 bình chọn)
Similar Posts