Với những bạn thí sinh có ước mơ và hòa bão trong ngành tài nguyên và môi trường thì kỳ thi tuyển sinh 2018 này, chính là nơi đặt nền móng cho ước mơ đó trở thành sự thật. Một ngành nghề đang được rất nhiều thí sinh cùng các bậc phụ huynh quan tâm.

Quản lý Tài nguyên Môi trường và những chuyên ngành chính

Chuyên ngành công nghệ môi trường, đây là công việc dành cho những thí sinh chọn hướng công nghệ môi trường, hướng nghiên cứu này mang lại cho các bạn sinh viên những kiến thức về chất thải, các quy trình công nghệ hóa học, công nghệ sinh học, vật lý và thiết bị xử lí chất thải… Sau khi ra trường, sinh viên có thể làm tại các nhà máy xí nghiệp,  khu chế xuất cùng các công ty kỹ thuật hạ tầng, cấp thoát nước. Ngoài ra các viện nghiên cứu, các trường đại học có đào tạo lĩnh vực tài nguyên môi trường cũng là những địa chỉ mà sinh viên có thể làm việc.

Ngành mới Quản lý tài nguyên môi trường

Tiếp đó là chuyên ngành Kỹ thuật môi trường, sinh viên sẽ được tiếp cận với kỹ thuật môi trường, nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề môi trường như: Ô nhiễm môi trường, kĩ thuật xử lý chất thải, các kĩ thuật chống ô nhiễm… Sau quá trình học tập, sinh viênsẽ áp dụng công nghệ mới vào xử lý ô nhiễm môi trường và tìm kiếm tài nguyên tái tạo phục vụ đời sống. Ngay khi ra trường,  công việc sinh viên có thể làm là các cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Tài nguyên và môi trường cùng các viện nghiên cứu…

Theo đó, chuyên ngành Quản lý môi trường các bạn sinh viên sẽ được học về hoạt động quản lý môi trường. Điều mà chuyên ngành này mang lại cho sinh viên là kiến thức về lập kế hoạch quản lý môi trường, triển khai thực hiện hoạt động, quản lý chất lượng môi trường, quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường của các khu công nghiệp, dịch vụ tập trung, cơ sở đang hoạt động và làng nghề đến môi trường xung quanh…. Sau khi ra trường công việc các bạn có thể làm là cán bộ quản lý môi trường tại sở Khoa học và công nghệ, sở Tài nguyên và môi trường, sở Nông nghiệp, ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố…

Với chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng mang lại cho sinh viên những kiến thức về sinh thái môi truờng, hệ sinh thái rừng, kỹ thuật và công nghệ trong quản lý, kiểm tra, đánh giá tài nguyên rừng…Công việc chuyên ngành này mang lại cho các bạn sinh viên là được làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các cơ sở đào tạo, cơ quan nghiên cứu và phát triển có liên quan đến quản lý tài nguyê môi trường. Bên cạnh,các công việc đó sinh viên còn có thể làm việc tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, rừng phòng hộ…

Việc làm như thế nào với ngành Quản lý tài nguyên môi trường

Chuyên ngành Quản lý môi trường và du lịch sinh thái là công việc dành cho những người học yêu thích quản lý môi trường và du lịch sinh thái. Với chuyên ngành hẹp, theo hướng nghiên cứu này sinh viên có thể làm tại các vụ, viện nghiên cứu thuộc các bộ ngành trung ương, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Tài nguyên và môi trường, công ty du lịch, khu du lịch sinh thái, khu nghĩ dưỡng, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển cùng khu di tích lịch sử…

Ngoài ra, chuyên ngành Khoa học môi trường cũng là một trong những chuyên ngành được nhiều sinh viên theo đuổi. Các bạn sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức về kỹ năng đánh giá, phân tích, phát hiện, dự báo những vấn đề môi trường đang và sắp xảy ra… Khi lựa chọn sự nghiệp phát triển theo hướng khoa học môi trường, công việc cho sinh viên theo đuổi ngành khoa học môi trường là làm việc tại các trường đại học, cao đẳng, các Bộ, ban, ngành trung ương cùng các sở ban ngành địa phương liên quan tới quản lý tài nguyên, quy hoạch môi trường. Để tìm hiểu thêm về cơ hội nghề nghiệp và đào tạo trong lĩnh vực này, bạn có thể thăm trang w88 để có thêm nguồn thông tin hữu ích về các chương trình học và cơ hội nghề nghiệp.

Facebook Comments Box
5/5 - (1 bình chọn)
Similar Posts